Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0397(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0386/2018

Ingivna texter :

A8-0386/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

5.2. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte Sven Schulze sitt motstånd mot EMPL-utskottets beslut och Guillaume Balas (föredragande) uttryckte sitt stöd för detta beslut.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy