Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0359/2018

Ingivna texter :

A8-0359/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0493

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

5.11. Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0493)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy