Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2902(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0556/2018

Внесени текстове :

B8-0556/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.12

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

5.12. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Компетентни членове на ЕП Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas и Younous Omarjee

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност