Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.2. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

5.3. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)

5.4. Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)

5.5. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)

5.6. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)

5.7. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

5.8. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)

5.9. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)

5.10. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)

5.11. Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

5.12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)

5.13. Humanitární víza (hlasování)

5.14. Vízový kodex ***I (hlasování)

5.15. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)

5.16. Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)

5.17. Vojenská mobilita (hlasování)

5.18. Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)
Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí