Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


5.1. Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

5.2. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)

5.3. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad ***I (glasovanje)

5.4. Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza ***I (glasovanje)

5.5. Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)

5.6. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)

5.7. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)

5.8. Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I (glasovanje)

5.9. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)

5.10. Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (glasovanje)

5.11. Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

5.12. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (glasovanje)

5.13. Humanitarne vize (glasovanje)

5.14. Zakonik o vizama ***I (glasovanje)

5.15. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga * (glasovanje)

5.16. Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (glasovanje)

5.17. Vojna mobilnost (glasovanje)

5.18. Nova europska agenda za kulturu (glasovanje)
Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti