Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.2. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)

5.3. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)

5.4. Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (stemming)

5.5. Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)

5.6. Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)

5.7. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)

5.8. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I (stemming)

5.9. Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I (stemming)

5.10. Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (stemming)

5.11. Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)

5.12. Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (stemming)

5.13. Humanitaire visa (stemming)

5.14. Visumcode ***I (stemming)

5.15. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel * (stemming)

5.16. Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (stemming)

5.17. Militaire mobiliteit (stemming)

5.18. Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid