Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019: postoj Rady ze dne 11. prosince 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Zpráva o technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (2018/2085(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí