Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Drugi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.: stajalište Vijeća od 11. prosinca 2018. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH - Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE - Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Izvješće o tehnologiji lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost (2018/2085(INI)) - INTA - Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG - Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG - Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG - Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti