Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: stanowisko Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Sprawozdanie w sprawie blockchain: przyszłościowa polityka handlowa (2018/2085(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności