Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Druhý návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019: pozícia Rady z 11. decembra 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Správa o technológii blockchainu: výhľadovo orientovanej obchodnej politike (2018/2085(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia