Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 11. december 2018 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Drugi predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019: stališče Sveta z dne 11. decembra 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Poročilo o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (2018/2085(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalke: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Zadnja posodobitev: 24. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov