Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

12. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Съвместно с председателя на Съвета председателят на Парламента ще подпише тази седмица следния законодателен акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура. (точка 8 от протокола от 10.12.2018 г.):

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност