Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter zal samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling ondertekenen (punt 8 van de notulen van 10.12.2018):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing van die bedragen aan andere acties in het kader van de nationale programma's (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid