Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg

12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący Parlamentu wspólnie z przewodniczącym Rady złoży w tym tygodniu swój podpis pod następującym aktem przyjętym w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (pkt 8 protokołu z dnia 10.12.2018):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub przeznaczenia tych kwot na inne działania w ramach programów krajowych (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności