Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Săptămâna aceasta, Președintele Parlamentului va semna împreună cu Președintele Consiliului actul următor adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară (punctul 8 al PV din 10.12.2018):

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate