Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše tento týždeň akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom (bod 8 zápisnice zo dňa 10.12.2018):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo pridelenie týchto súm na iné akcie v rámci národných programov (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia