Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2044(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0374/2018

Внесени текстове :

A8-0374/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0512

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

13. Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (разискване)
CRE

Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма [2018/2044(INI)] - специална комисия относно тероризма. Докладчици: Monika Hohlmeier и Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier и Helga Stevens представиха доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho и Jeroen Lenaers.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo и Bruno Gollnisch.

Изказаха се Julian King, Monika Hohlmeier и Helga Stevens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.14 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност