Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2044(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0374/2018

Predkladané texty :

A8-0374/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0512

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

13. Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus [2018/2044(INI)] - Osobitný výbor pre terorizmus. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier a Helga Stevens predstavili správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Bruno Gollnisch.

V rozprave vystúpili: Julian King, Monika Hohlmeier a Helga Stevens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.14 zápisnice zo dňa 12.12.2018.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia