Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0091(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0366/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0504

Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

14. Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (beslutning) - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) - Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (forhandling)
CRE

Iindstilling om udkast til Rådets afgørelse Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [2018/0091M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [2018/0122M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira forelagde henstillingen A8-0366/2018 og betænkning A8-0367/2018.

Alojz Peterle forelagde henstillingen A8-0383/2018 og betænkning A8-0385/2018.

Cecilia Malmström og Věra Jourová (medlemmer af Kommissionen) foretog redegørelsen.

Talere: Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, og Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: France Jamet for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou og Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talere: João Ferreira og Inma Rodríguez-Piñero om tilrettelæggelsen af catch the eye-proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Talere: Cecilia Malmström, Alojz Peterle og Pedro Silva Pereira.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 12.12.2018, punkt 12.7 i protokollen af 12.12.2018, punkt 12.8 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.9 i protokollen af 12.12.2018.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik