Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0091(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0366/2018

Arutelud :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0504

Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg

14. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** - ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) - Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (arutelu)
CRE

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [2018/0091M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0122M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komisjoni avaldus: Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira tutvustas soovitust A8-0366/2018 ja raportit A8-0367/2018.

Alojz Peterle tutvustas soovitust A8-0383/2018 ja raportit A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ja Věra Jourová (komisjoni liikmed) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Christophe Hansen fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Sõna võtsid João Ferreira ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández eelneva registreerimiseta hääletuse korraldamise kohta (asepresident tegi täpsustuse).

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Alojz Peterle ja Pedro Silva Pereira.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.612.12.2018 protokollipunkt 12.712.12.2018 protokollipunkt 12.8 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.9.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika