Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0091(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0366/2018

Keskustelut :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0504

Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg

14. EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) - Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [2018/0091M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2018/0122M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komission julkilausuma: Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira esitteli suosituksen A8-0366/2018 ja mietinnön A8-0367/2018.

Alojz Peterle esitteli suosituksen A8-0383/2018 ja mietinnön A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ja Věra Jourová (komission jäsenet) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Christophe Hansen PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski, ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ja Jarosław Wałęsa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Puheenvuorot: João Ferreira ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández "catch the eye"-menettelyn johtamisesta (puhemies selvensi asiaa).

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Alojz Peterle ja Pedro Silva Pereira.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.6, istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.7, istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.8 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.9.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö