Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0091(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0366/2018

Debatai :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0504

Protokolas
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

14. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [2018/0091M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0122M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komisijos pareiškimas: Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira pristatė rekomendaciją A8-0366/2018 ir pranešimą A8-0367/2018.

Alojz Peterle pristatė rekomendaciją A8-0383/2018 ir pranešimą A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ir Věra Jourová (Komisijos narės) padarė deklaraciją.

Kalbėjo Christophe Hansen PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski, ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo France Jamet ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Kalbėjo João Ferreira ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández dėl procedūros „prašau žodžio“ tvarkos (pirmininkė pateikė papildomos informacijos).

Kalbėjo Cecilia Malmström, Alojz Peterle ir Pedro Silva Pereira.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.6 punktas, 2018 12 12 protokolo 12.7 punktas, 2018 12 12 protokolo 12.8 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.9 punktas

Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika