Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0091(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0366/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0504

Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

14. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [2018/0091M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [2018/0122M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Verklaring van de Commissie: Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira licht de aanbeveling A8-0366/2018 en het verslag A8-0367/2018 toe.

Alojz Peterle licht de aanbeveling A8-0383/2018 en het verslag A8-0385/2018 toe.

Cecilia Malmström en Věra Jourová (leden van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, en Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door France Jamet, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena en Jarosław Wałęsa.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández over de organisatie van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft een toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Alojz Peterle en Pedro Silva Pereira.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 12.12.2018, punt 12.7 van de notulen van 12.12.2018, punt 12.8 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.9 van de notulen van 12.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid