Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0091(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0366/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0504

Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg

14. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [2018/0091M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [2018/0122M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Oświadczenie Komisji: Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira przedstawił zalecenie A8-0366/2018 i sprawozdanie A8-0367/2018.

Alojz Peterle przedstawił zalecenie A8-0383/2018 i sprawozdanie A8-0385/2018.

Cecilia Malmström i Věra Jourová (członkinie Komisji) przedstawiły oświadczenie.

Głos zabrali Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego, i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali France Jamet w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Głos zabrali João Ferreira i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Głos zabrali Cecilia Malmström, Alojz Peterle i Pedro Silva Pereira.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 12.12.2018, pkt 12.7 protokołu z dnia 12.12.2018, pkt 12.8 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.9 protokołu z dnia 12.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności