Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0091(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0366/2018

Dezbateri :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0504

Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

14. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (dezbatere)
CRE

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [2018/0091M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [2018/0122M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira a prezentat recomandarea A8-0366/2018 și raportul A8-0367/2018.

Alojz Peterle a prezentat recomandarea A8-0383/2018 și raportul A8-0385/2018.

Cecilia Malmström și Věra Jourová (membre ale Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Christophe Hansen, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit France Jamet, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit João Ferreira și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández cu privire la organizarea procedurii „catch the eye” (Președinta a făcut câteva precizări).

Au intervenit Cecilia Malmström, Alojz Peterle și Pedro Silva Pereira.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 12.12.2018, punctul 12.7 al PV din 12.12.2018, punctul 12.8 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.9 al PV din 12.12.2018.

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate