Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0091(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0366/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0504

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

14. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve [2018/0091M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [2018/0122M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Vyhlásenie Komisie: Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira uviedol odporúčanie A8-0366/2018 a správu A8-0367/2018.

Alojz Peterle uviedol odporúčanie A8-0383/2018 a správu A8-0385/2018.

Cecilia Malmström a Věra Jourová (členky Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: France Jamet v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández so organizácii postupu „catch the eye“ (predsedníčka poskytol spresnenia).

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Alojz Peterle a Pedro Silva Pereira.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 12.12.2018, bod 12.7 zápisnice zo dňa 12.12.2018, bod 12.8 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.9 zápisnice zo dňa 12.12.2018.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia