Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0091(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0366/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0504

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

14. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** - Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) - Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [2018/0091M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [2018/0122M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Uttalande av kommissionen: Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira redogjorde för rekommendationen (A8-0366/2018) och betänkandet (A8-0367/2018).

Alojz Peterle redogjorde för rekommendationen (A8-0383/2018) och betänkandet (A8-0385/2018).

Cecilia Malmström och Věra Jourová (ledamöter av kommissionen) redogjorde för uttalandet.

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: France Jamet för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talare: João Ferreira och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández om organiseringen av ögonkontaktsförfarandet" (Talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Cecilia Malmström, Alojz Peterle och Pedro Silva Pereira.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 12.12.2018, punkt 12.7 i protokollet av den 12.12.2018, punkt 12.8 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.9 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy