Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

15. Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност