Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

15. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Kati Piri, în numele Grupului S&D, și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate