Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2099(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0375/2018

Keskustelut :

PV 11/12/2018 - 16
CRE 11/12/2018 - 16

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0514

Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg

16. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2018/2097(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0392/2018)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2018/2099(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko ja Javi López.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.15 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.16.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö