Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2099(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0375/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 16
CRE 11/12/2018 - 16

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0514

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

16. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
CRE

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2018/2097(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0392/2018)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2018/2099(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister och Ioan Mircea Paşcu redogjorde för betänkandena.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Paulo Rangel (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko och Javi López.

Talare: Federica Mogherini, David McAllister och Ioan Mircea Paşcu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.15 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.16 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy