Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2098(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0373/2018

Ingivna texter :

A8-0373/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 17
CRE 11/12/2018 - 17

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.17
CRE 12/12/2018 - 12.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0515

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området [2018/2098(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini och Petras Auštrevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.17 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy