Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2283(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0369/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0369/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0518

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2017/2283(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Ο Michael Gahler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Jonathan Arnott, David Coburn και Andrea Bocskor.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Michael Gahler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου