Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2283(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2018

Ingivna texter :

A8-0369/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0518

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

18. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina [2017/2283(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn och Andrea Bocskor.

Talare: Federica Mogherini och Michael Gahler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.3 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy