Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk

20. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
CRE

Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig uvedli zprávu.

Vystoupili: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Jonathan Arnott za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Jens Geier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Lefteris Christoforou.

Vystoupili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 12.12.2018.

Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí