Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

20. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (forhandling)
CRE

Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti og Paul Rübig forelagde betænkningen.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, og Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin og Jens Geier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Lefteris Christoforou.

Talere: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 12.12.2018.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik