Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg

20. Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (arutelu)
CRE

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ja Paul Rübig tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Jens Geier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Lefteris Christoforou.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.5.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika