Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg

20. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ja Paul Rübig esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Jens Geier.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák ja Lefteris Christoforou.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.5.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö