Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg

20. Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)
CRE

Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. [15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti i Paul Rübig predstavili su izvješće.

Govorili su Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin i Jens Geier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Lefteris Christoforou.

Govorili su Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti i Paul Rübig.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika od 12.12.2018..

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti