Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 11., Kedd - Strasbourg

20. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti és Paul Rübig előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin és Jens Geier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Lefteris Christoforou.

Felszólal: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.5. pont .

Utolsó frissítés: 2020. február 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat