Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

20. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ir Paul Rübig pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ir Jens Geier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Lefteris Christoforou.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ir Paul Rübig.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.5 punktas

Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika