Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

20. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti en Paul Rübig geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin en Jens Geier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Lefteris Christoforou.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti en Paul Rübig.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 12.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid