Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

20. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig predstavili správu.

Vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Jens Geier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Lefteris Christoforou.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 12.12.2018.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia