Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0409/2018

Indgivne tekster :

A8-0409/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 16.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

21. Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Formanden meddelte, at som følge af det attentat, der netop havde fundet sted i centrum af Strasbourg, og som havde krævet flere ofre, var Parlamentets døre lukket af sikkerhedshensyn. Han understregede, at Parlamentet ikke ville lade sig intimidere, men ville fortsætte sit arbejde og således besvare vold med demokrati og frihed.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Mirosław Piotrowski (ordfører for udtalelse fra REGI), Markus Pieper for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFET), Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand, for et indlæg til forretningsordenen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri og Karima Delli.

Talere: Violeta Bulc og Pavel Telička.

Taler: Edouard Martin om hensigtsmæssigheden af at fortsætte forhandlingerne.

Taler: Henna Virkkunen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Taler: Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.2 i protokollen af 12.12.2018.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik