Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0228(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0409/2018

Esitatud tekstid :

A8-0409/2018

Arutelud :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2019 - 16.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg

21. Euroopa ühendamise rahastu loomine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Parlamendi president teatas, et Strasbourgi kesklinnas toimunud mitme ohvriga rünnaku tõttu on Euroopa Parlamendi hooned julgeolekukaalutlustel suletud. Ta toonitas, et parlament ei lase end hirmutada, vaid jätkab tööd ning parlamendi vastus vägivallale on demokraatia ja vabadus.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička tutvustasid raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mirosław Piotrowski (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Fabio Massimo Castaldo (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand töökorraldusliku küsimuse tõstatamiseks, Jakop G. Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri ja Karima Delli.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Sõna võttis Edouard Martin võimaluse kohta jätkata arutelusid.

Sõna võttis Henna Virkkunen.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 19.2.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika