Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0228(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0409/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0409/2018

Keskustelut :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 16.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg

21. Verkkojen Eurooppa -väline ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puhemies ilmoitti, että Strasbourgin keskustassa on tapahtunut aseellinen välikohtaus, jossa oli useita uhreja, ja että turvatoimena parlamentin sisään- ja uloskäynnit on suljettu. Hän tähdensi, että parlamentti ei alistu pelotteluun vaan jatkaa työskentelyään ja vastaa näin väkivaltaan varjellen demokratiaa ja vapautta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička esittelivät mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mirosław Piotrowski (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, Jakop G. Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri ja Karima Delli.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Edouard Martin käytti puheenvuoron mahdollisuudesta jatkaa keskusteluita.

Henna Virkkunen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Marian-Jean Marinescu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.2.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö