Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0228(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0409/2018

Ingediende teksten :

A8-0409/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 16.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

21. Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen geeft toelichting bij het verslag.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de gebouwen van het Parlement vanwege een aanslag die zojuist heeft plaatsgevonden in het stadscentrum van Straatsburg en waarbij verschillende slachtoffers zijn gevallen, om veiligheidsredenen zijn afgesloten. Hij benadrukt dat het Parlement zich niet zal laten intimideren maar zijn werkzaamheden zal voortzetten en het geweld zal beantwoorden met democratie en vrijheid.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Piotrowski (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand voor een motie van orde, Jakop G. Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri en Karima Delli.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Pavel Telička.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, die zich afvraagt of het passend is de debatten voort te zetten.

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.2 van de notulen van 12.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid