Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0228(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0409/2018

Predkladané texty :

A8-0409/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 16.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

21. Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen uviedla správu

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Predseda oznámil, že po útoku, ku ktorému došlo práve v centre mesta Štrasburg a ktorý mal niekoľko obetí, boli dvere Parlamentu z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Zdôraznil, že Parlament sa nedá zastrašiť, ale bude pokračovať vo svojej práci, a teda reagovať na násilie demokraciou a slobodou.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička predstavili správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mirosław Piotrowski (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand s procedurálnou námietkou, Jakop G. Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri a Karima Delli.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Pavel Telička.

V rozprave vystúpil Edouard Martin o vhodnosti pokračovať v rozprave.

V rozprave vystúpila Henna Virkkunen.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpil Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.2 zápisnice zo dňa 12.12.2018.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia