Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0228(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0409/2018

Ingivna texter :

A8-0409/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 16.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

21. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen meddelade att på grund av det attentat som just hade ägt rum i centrala Strasbourg och som hade krävt ett flertal offer, kommer parlamentets dörrar att hållas stängda av säkerhetsskäl. Han underströk att parlamentet inte låter sig skrämmas utan fortsätter sitt arbete och svarar på våldet genom demokrati och frihet.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička redogjorde för betänkandet.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Mirosław Piotrowski (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Markus Pieper för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand, för en ordningsfråga, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri och Karima Delli.

Talare: Violeta Bulc och Pavel Telička.

Talare: Edouard Martin om möjligheterna att fortsätta med debatterna.

Talare: Henna Virkkunen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.2 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy