Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0254(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0412/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0412/2018

Keskustelut :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg

22. Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski esitteli mietinnön.

David McAllister (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu ja Clare Moody.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.1.

Päivitetty viimeksi: 24. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö